Alarmerende ontdekking: Politici die uitstromen naar privésector beïnvloeden wetgeving voor eigen belang

bron: Radio 1
door: Redactie
Afbeelding bron: Photonews
Uit een onderzoek van de VRT blijkt dat er enorm veel kabinetsmedewerkers zijn die naar de privé stromen en hun ervaring in een regering benut in de privésector, of omgekeerd. Er zijn jammer genoeg geen regels rond.

Fabian Lefevere, journalist bij VRT, heeft de resultaten opgelijst en het valt op dat het vaker gebeurt dan mensen denken.  “We hebben de voorbije weken alle lijsten van kabinetsmedewerkers naast elkaar gelegd om te zien wie er vertrokken is”, zegt Lefevere in De Ochtend op Radio 1. “Vooral de hoeveelheid valt op. Er zijn al wel vaker mensen vertrokken, maar tijdens de legislatuur Michel en Bourgeouis waren het er toch veel.” 

Niet zwart-wit 

Het gaat dan bijvoorbeeld om een adviseur gezondheidszorg die voor een geneesmiddelenbedrijf gaat werken. Het zijn mensen die enorm veel expertise hebben op een bepaald vak. Zij worden er dan uitgepikt om te komen helpen op zo’n kabinet. “Dat maakt het moeilijk om daar zwart of wit over te oordelen”, zegt Lefevere. “Expertise is zeldzaam dus het is logisch dat ministers daar beroep op gaan doen maar het roept wel enkele vragen op.”

Loyaliteit

“Mensen die instromen uit de privé naar een kabinet zouden nog enige loyaliteit kunnen hebben aan hun vorige werkgever. Of als ze uitstromen naar de privé dan zouden ze als lobbyist kunnen worden aangesteld om eventuele beslissingen te beïnvloeden”, aldus Lefevere over de deontologische kwesties. 

Voorlopig is het nog niet illegaal. Dat komt hoofdzakelijk omdat er nog geen regels over gemaakt zijn.