Asielprobleem Bilzen: "Veel weggegooid geld voor mensen die toch niet blijven"

bron: TVL
door: Redactie
Afbeelding bron: TV-Limburg
Voormalig burgemeester van Bilzen Frieda Brepoels heeft in een tv-interview gereageerd op de onrust rond het asielcentrum. Dat werd in de nacht van Wapenstilstand in brand gestoken.

"Zowel op federaal als regionaal vlak is het dossier niet goed aangepakt. We zitten nu met de brokstukken, en het zal niet gemakkelijk zijn om die te lijmen", stelde Brepoels (N-VA) in een interview met TV Limburg.

"Ik vind het niet kunnen dat men federaal zegt dat er geen geld is om bijkomend personeel aan te nemen, terwijl anderzijds in de lokale asielcentra men mensen aanwerft alsof er geen probleem is."

Weggegooid geld

"En kosten maken op mensen die toch niet blijven, want men zegt dat 60% het land wordt uitgezet. Maar daar worden wel heel veel inspanningen voor huisvesting, maaltijden en begeleiding voor gedaan. Veel weggegooid geld, eigenlijk", zegt Brepoels.

"De communicatie is lokaal ook heel slecht aangepakt. AIs je pas een maand later gaat praten met mensen, ben je niet goed bezig. Intussen hebben de mensen al te veel kansen gehad om dingen te verzinnen en elkaar op te zetten tegen het asielcentrum", aldus de gewezen burgemeester.

Ze vraagt zich ook af of het niet beter is om een nieuwe locatie te zoeken voor het asielcentrum.