Ecolo-voorzitter schuift 4 grote assen naar voor waar nieuwe Belgische regering aan moet werken

door: MRO
Afbeelding bron: Photonews
Ecolo-voorzitter Jean-Marc Nollet wil de groene familie graag in een federale regering stappen. Een samenwerking met N-VA is echter uitgesloten. Nollet ziet vier grote elementen waarop in België moet worden ingezet.

"We hebben al veel tijd verloren, we moeten ons opnieuw richten op vier assen. Eén, de Belgische versie van de Green Deal, met de ambities, de nodige investeringen, mobiliteitsmaatregelen, energieopslag, enzovoort", vertelt hij in gesprek met L'Echo.

"Ten tweede moeten er corrigerende maatregelen worden genomen met betrekking tot pensioenen, lage lonen, sociale uitkeringen, gezondheidszorg en het evenwicht van het sociale zekerheidsstelsel."

"Drie, de overgang naar een circulaire economie, met maatregelen ter ondersteuning en bescherming van bedrijven. En ten slotte de vierde as, de versterking van de democratie om het populisme te bestrijden. Deze vier maatregelen zijn noodzakelijk", aldus Jean-Marc Nollet.