“Het heeft geen zin om 80-plussers te reanimeren”

door: PMN
Afbeelding bron: Photonews
Twee Belgische artsen komen tot een opmerkelijk resultaat na hun onderzoek. De resultaten publiceerden ze in ‘De Standaard.’

Volgens hun onderzoek is het meestal niet zinvol om 80-plussers te reanimeren bij een hartstilstand. Die hebben vaak geen succes en als de patiënt het toch overleeft, is dat vaak met veel schade.

Patrick Druwé (UZ Gent) en Koen Monsieurs (UZA) geven meer uitleg op Radio 1. "We  moeten meer naar objectieve criteria kijken voor we beslissen om zo'n reanimatie te beginnen, en een goede afweging maken tussen de reële kansen van de patiënt en de schade die we door reanimatie kunnen aanrichten”, luidt het.

"Cijfers zijn catastrofaal"
"Nu wordt er nu bijna automatisch aan zo’n reanimatie begonnen. Terwijl we naar de feiten moeten kijken: uit veel onderzoeken blijkt dat de overlevingskansen van 80-plussers na hartstilstand zeer klein zijn. Maar 2 procent haalt het.  En daarbij komt dat een deel van de overlevers er zware lichamelijke problemen aan overhoudt, die de levenskwaliteit aantasten."

"We zeggen niet dat het per definitie niet kan. Als er een aantal voorwaarden vervuld zijn, dan kan er een -beperkte- kans zijn op zinvol overleven." In woonzorgcentra zou reanimatie geen zin hebben. "Die cijfers zijn echt catastrofaal, " zegt dokter Druwé. "Reanimatie van patiënten in verzorgingstehuizen leidt bijna altijd tot overlijden of tot zware neurologische schade."