Ook om deze reden wil Wallonië geen confederalisme: ‘Ze kunnen dat niet betalen’

door: PMN
Afbeelding bron: Photonews
Het ziet er niet naar uit dat we een nog een regering gaan krijgen met PS en N-VA. PS is namelijk niet te vinden voor het confederalisme dat N-VA voorstelt.

Het Laatste Nieuws ging na waarom het confederalisme voor Wallonië niet interessant is. Ze zijn er allicht onder meer tegen omdat ze verschillende dingen zelf gaan moeten betalen, wat ze op dit moment niet kunnen.

‘Het begrip confederalisme invullen kan op zeer veel manieren. Het erg verregaande N-VA-project laat alleen Defensie, Veiligheid, Buitenlandse Zaken en de federale overheidsschuld gemeenschappelijk’, staat er te lezen in de krant. 

‘Ze worden gefinancierd met btw en accijnzen. De rest - dus ook de sociale zekerheid - is bevoegdheid van de deelgebieden en wordt betaald met de opbrengsten van de personen- en vennootschapsbelasting en de roerende voorheffing. De deelstaten bepalen de tarieven en innen ze zelf.’

Fiscale capaciteit
‘Maar de fiscale capaciteit van de Waalse deelstaat veel te laag. Zeker om een eigen sociale zekerheid - die vandaag de dag voor de helft uit algemene middelen betaald wordt - te financieren. Daar komt nog bij dat er nu eenmaal ook meer Waalse uitkeringstrekkers zijn. De sociale uitkeringen in Wallonië bedragen 43% van de totale massa aan gezinsinkomens. In Vlaanderen is dat 35%.’ 

Lonen omlaag
‘Jules Gazon, emeritus hoogleraar economie aan de Universiteit van Luik, maakte de rekening al in 2016, op een colloquium naar aanleiding van de vijftigste verjaardag van het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen (OVV). In zo'n confederale staat moeten in Wallonië de uitkeringen, de pensioenen en de lonen van de werknemers in overheidsdienst volgens hem met ongeveer 20% naar omlaag.’ 

‘Om te vermijden dat de Waalse economie en samenleving volledig uit de haak gaan, is een minder drastische vorm van confederalisme aangewezen. Of solidariteitsmechanismen."