Vlaams Belang klaagt mistoestand aan: “35 tot 55 procent minder voor de Vlaming”

door: BVDO
Politie
Afbeelding bron: Photonews

De federale overheid investeert jaarlijks relatief 35 tot 55 procent minder in Vlaamse politiezones dan in respectievelijk de Waalse en de Brusselse. Tot die opmerkelijke conclusie komt Kamerlid Ortwin Depoortere (Vlaams Belang) die de cijfers opvroeg bij minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V).

Depoortere vroeg aan Verlinden de absolute en relatieve cijfers op die de federale regering jaarlijks als dotaties uitkeert aan de Vlaamse, de Waalse en de Brusselse lokale politiezones. Die cijfers leggen de ongelijke financiering bloot op basis van de analyse van de federale financieringskost per inwoner.

Hieruit blijkt dat Vlaanderen in 2022 607 miljoen euro of 49 procent ontving van de jaarlijkse federale financiering van 1,2 miljard euro. Dat terwijl Vlaanderen 58 procent van de totale bevolking uitmaakt. Dit resulteert in een jaarlijkse federale financieringskost van 90,69 euro per inwoner voor de Vlaamse lokale politiezones.

Het Vlaams Belang wil komaf maken met de ongelijke en onevenwichtige verdeling van deze subsidies. "Het huidig systeem van federale dotaties, is nog steeds gebaseerd op de KUL-norm die is opgesteld in 1999 en sinds 2001 wordt gebruikt", zegt Depoortere.

Wanverhouding

"Meer dan twintig jaar lang is zo een onevenwicht gecreëerd ten nadele van de financiering van de Vlaamse politiezones. Zo gaat er immers jaarlijks 122,64 euro per inwoner of 448,7 miljoen euro naar de Waalse lokale politiezones. De Brusselse politiezones krijgen 141,17 euro per inwoner of 171,8 miljoen euro."

De grote winnaars in het huidige financieringsmodel zijn Wallonië en vooral Brussel. "De federale overheid investeert dus jaarlijks 35 procent meer per inwoner in Wallonië dan in Vlaanderen", aldus Depoortere. "Als we vergelijken met Brussel is de wanverhouding nog sterker en investeert de federale overheid 55 procent meer in Brussel dan in Vlaanderen."