Grondwetexperte waarschuwt: "Surrealistisch. Deze minderheidsregering kan nu veel meer doen dan een gewone regering"

door: MRO
Afbeelding bron: Photonews
De politieke partijen in ons land zijn er niet in geslaagd een volwaardige regering te vormen. De minderheidsregering Wilmès krijgt daarom de volmachten krijgen om de noodzakelijke maatregelen te nemen in de coronacrisis. Grondwetexperte Patricia Popelier noemt het surrealistisch.

"Ik vind het een beetje surrealistisch. Je bent niet in staat om een regering te vormen waarmee je gewoon beleid kan voeren die gedekt is door een meerderheid in het parlement. Je hebt dus een minderheidsregering in lopende zaken die voortdurend naar het parlement moet omdat er geen vertrouwen is."

"Diezelfde minderheidsregering ga je nu bijzondere machten geven. Dat betekent dat ze zonder parlementaire inbreng, zonder transparantie over de besluitvorming veel meer kan doen dan een gewone regering", legt Patricia Popelier uit in De Ochtend op Radio1.

"Deze minderheidsregering kan parlementaire wetten wijzigen, ze kan beleid voeren dat nog jaren zeer zwaar op onze begroting kan wegen en de economie en volksgezondheid ingrijpend kan regelen."