Epidemioloog Van Damme heeft belangrijke boodschap: "Anders is het heel moeilijk om de epidemie in kaart te brengen"

door: MRO
Contactopsporing speelt nu een cruciale rol in de bestrijding van het coronavirus. Professor Pierre Van Damme (UAntwerpen) merkt dat er echter nog stappen moeten worden gezet. Hij roept mensen ook op om eerlijk hun hoog risico contacten door te geven.

"De contactopsporing is operationeel, maar dit kan nog beter. We moeten zien dat de huisartsen enerzijds de testresultaten tijdig binnen krijgen zodanig dat zij mensen heel snel feedback kunnen geven over het al dan niet in quarantaine blijven."

"Dit werkt ook motiverend om in quarantaine te blijven als je zwart op wit je resultaat hebt. Bovendien wordt zo ook de contactopsporing snel geactiveerd. De huisarts zou de persoon moeten kunnen inlichten binnen 24 tot maximaal 48 uur", zegt Pierre Van Damme aan Redactie24.

"Aan de kant van de besmette personen is het belangrijk dat zij hun contacten doorgeven. We verwachten dat mensen toch gemiddeld 4 à 5 hoog risico contacten zouden hebben, maar ze geven momenteel gemiddeld slechts 1 contact door."

Apps als hulpmiddel

"Dan is het heel moeilijk om de hele epidemie in kaart te brengen. Er moet op verschillende niveaus nog een tandje bijgestoken worden, maar ook bij de contactpersoon zelf moet er een openheid zijn om dit door te geven. Dan stelt zich ook de vraag of het gebruik van apps hier een hulpmiddel kan zijn, maar dat heeft tijd nodig. Er komen ook apps die geen probleem vormen met de privacy – dat kan een betere aanvaarding geven!"