Werkloosheidscijfers tonen opvallend verschil tussen Vlaanderen en Wallonië

door: MRO
Afbeelding bron: Photonews
De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening maakte de cijfers kenbaar van de werkloosheidsuitkeringen in april 2020. Daarbij doen we enkele opvallende vaststellingen.

In totaal ontvingen tijdens deze maand 326.431 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen een uitkering. Daarbij zien we een daling in het Vlaams en Brussels gewest, maar er kwamen meer werklozen bij in het Waals gewest.

In april 2020 daalt het aantal volledig werklozen op jaarbasis met 1,3% in het Vlaams Gewest (-1.686 eenheden), maar stijgt met 0,8% in het Waals Gewest (+1.090 eenheden).

Ook in absolute cijfers telt Wallonië, ondanks een kleiner bevolkingsaantal, toch meer volledig werklozen dan Vlaanderen. In april 2020 zijn er in het Vlaams Gewest 129.673 volledig werklozen, in het Waals Gewest 134.300 en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 62.458.

Twee jaar of langer werkloos

Verder zien we dat bijna de helft van werkzoekende volledig werklozen twee jaar of langer werkloos is.

De volledige werkloosheid van korte duur (

In april 2020 is 37,9% van de werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen minder dan 1 jaar werkloos, 16,4% tussen 1 en minder dan 2 jaar en 45,7% 2 jaar of langer.