Geweld tegen politie steeds driester en vaak krijgen daders geen straf: “Dit is gewoon absurd”

door: MRO
Afbeelding bron: Photonews
Agenten krijgen het steeds vaker flink te verduren. Geweld tegen de politie neemt toe en wat tot onbegrip leidt, is dat tot de helft van de delicten tegen agenten zonder gevolg blijft. Het gaat dan over slagen en verwondingen met letsel tot gevolg en over weerspannigheid. Nochtans zou er op dit vlak nultolerantie gelden.

“De geweldcijfers zijn wat ze zijn, ze dalen niet, integendeel. Het geweld wordt ook driester.De cijfers waarover we beschikken zijn ook verre van volledig”, vertelt Vincent Houssin, ondervoorzitter van politievakbond VSOA aan Redactie24.

“We hadden gehoopt dat door de omzendbrief van 2017, waarin staat dat er geen zaken meer geseponeerd mogen worden, er een oplossing zou komen. Tijdens de commissies deze week hoorden we van de vertegenwoordigers van de procureur-generaal dat er soms
30 tot 50 procent van de zaken die gaan over geweld tegen politiemensen nog steeds worden geseponeerd.”

“Uitgediept gaat het hier over 30 procent in zaken met ‘slagen en verwondingen’ en 50 procent bij ‘weerspannigheid’. Dit is voor ons niet aanvaardbaar. Er zijn nog teveel zaken die geseponeerd worden. Op dat vlak voelen agenten zich bitter weinig gesteund.”

“De cijfers over seponering gaan over zaken van slagen en verwondingen met een letsel tot gevolg. Mensen die tijdelijk werkonbekwaam worden of soms zelfs blijvend invalide. Als
zulke zaken worden geseponeerd denken wij wel: ‘Waar zijn we mee bezig’.”

Verontwaardiging bij links en bij rechts

“Er was een afspraak dat er een nultolerantie zou zijn voor geweld tegen de politie, alleen stellen we vast dat op bepaalde niveaus van Justitie dit niet wordt gevolgd.”

“Deze week startte een gemengde parlementaire commissie – Justitie en Binnenlandse Zaken – zijn werkzaamheden en hoorzittingen. Daar heben we gemerkt dat alle parlementsleden aanwezig, zowel van links als rechts, heel verontwaardigd waren over het feit dat de parketten effectief nog heel veel zaken seponeren, hoewel dat dat niet de
afspraak was.”

Betogingen in Brussel

“Het geweld wordt driester, tijdens de laatste betogingen in Brussel werden politiemensen aangevallen met verkeersborden, verkeerslichten. Ook met kasseien en stenen werd er
naar de politie gegooid. Wanneer zo’n voorwerp een politieagent raakt kan dit zware gevolgen hebben. Als de daders van zo’n acties dan ook nog wegkomen zonder enige vorm van straf, dan is dat gewoon absurd.”