Pensioenstelsel moet hervormd worden: Langer werken en kleiner ambtenarenpensioen

door: MRO
Afbeelding bron: Pixabay
De regering moet dringend werk maken van het pensioenstelsel in België. Dit moet volledig worden hervormd en daarbij moet naar drie belangrijke elementen worden gekeken. Bart Van Craeynest, hoofdeconoom bij Voka, licht zijn visie toe bij Redactie24.

De grote verschillen tussen pensioenen moet worden aangepakt, maar mensen moet ook langer blijven werken en de overheid moet zorgen dat een aanvullende pensioenpijler collectief wordt georganiseerd.

1 Langer werken

“In België stoppen we nog altijd opvallend vroeg met werken. Hier moeten nog altijd meer mensen langer werken als we ons pensioenstelsel en onze welvaartstaat betaalbaar willen houden. We zijn in Europa een land waar vrij weinig mensen werken en ook behoorlijk vroeg stoppen met werken. Die trend moeten we keren.”

2 Verschillen tussen pensioenen wegwerken

“Er zitten heel grote verschillen tussen de pensioenen van zelfstandigen, ambtenaren en werknemers uit de privésector. Dat voor ambtenaren is extreem veel genereuzer."

"Dat had als reden dat ambtenaren tijdens hun loopbaan een lager loon hadden, maar dat is niet meer. Die verschillen tussen deze stelsels moet kleiner maken. De hoogste ambtenarenpensioenen moet men wat gaan afstoppen.

3 Aanvullende pensioenpijler

“Een derde element is de aanvullende pensioenpijler. We hebben het wettelijk pensioen van de overheid, maar we moeten daar ook nog iets naast hebben. Die aanvullende pijlers zijn nu nog redelijk beperkt en dat kan je best ook collectief organiseren. We moeten een evenwicht tussen die twee vinden.”

“Je kan dit niet van vandaag op morgen allemaal veranderen, dat moet stapsgewijs ingevoerd worden, maar in België is men er zelfs niet over aan het praten op dit moment.”