Onderzoeker trekt aan de alarmbel: “Zij dreigen het slachtoffer te worden van de terugkeer naar normaal”

door: PMN
Afbeelding bron: Photonews
Morgen komt de Nationale Veiligheidsraad samen. De verwachting is dat er nieuwe versoepelingen komen gericht op massa-evenementen.

Maar van al die versoepelingen en de terugkeer naar normaal dreigen bepaalde bevolkingsgroepen het slachtoffer te worden. Dat zegt professor Steven Vanderstichelen van de VUB.

Tijdens de lockdown was het niet mogelijk om met vrienden of familie af te spreken. Dat heeft op veel mensen een enorme impact gehad. “De coronacrisis leidde echter ook tot een immense solidariteit: iedereen zat in hetzelfde schuitje en dat verlaagde voor velen de drempel om hulp te bieden. Lokale buurtnetwerken en sleutelfiguren bewezen daarbij hun onmisbare rol in het herkennen en inspelen op praktische, psychosociale of andere zorgnoden in hun nabije omgeving”, zegt Vanderstichelen.

“Momenteel worden de lockdown-maatregelen teruggeschroefd. Velen van ons kunnen terug naar het werk, de winkels openen weer en de horeca start op. Voor de meesten onder ons betekent dit dat we opnieuw vrienden, collega's en familie kunnen terugzien, en hopen we de draad van ons 'oude leven' terug op te kunnen pikken.” 

“Maar met de collectieve sprint naar het oude vertrouwde verliezen we misschien ook de lokale ondersteuningsnetwerken die we tijdens de COVID-19 lockdown hebben opgebouwd. Vooral mensen in de meest kwetsbare situaties, inclusief ernstig zieken en de velen die een verlies verwerken, dreigen opnieuw het slachtoffer te worden – van het virus, van de maatregelen, en van de terugkeer naar normaal.”

Buurtverenigingen
“Het huidige gezondheidssysteem stoot namelijk tegen vele grenzen op en als we in de toekomst nog kwaliteitsvolle zorg willen aanbieden voor mensen en hun naasten in de laatste levensjaren, zullen we dit beter moeten inbedden in de lokale gemeenschap, in onze steden en gemeenten, maar ook in onze wijken, straten en buurten.” 

“Dat kan bijvoorbeeld door het organiseren en faciliteren van buurtforums of 'death cafés',  waarin het onderwerp van zorgverlening en verlies besproken kunnen worden.  Waarna er  coalities gevormd kunnen worden door lokale overheden, buurtverenigingen en burgers om concrete acties te ondernemen."