Hevige discussie over pensioen met punten: Bonden en werkgevers raken het maar niet eens

bron: De Morgen
door: Redactie
Afbeelding bron: Photonews
Bonden en werkgevers zitten vandaag een laatste keer samen over pensioen op punten. De conclusie, Ze raken het maar niet eens. De regering neemt het nu over, maar ook daar is het enthousiasme ver zoek.

Heeft u al gehoord van de pensioenhervorming op punten? Voor elk gewerkt jaar zou iemand een punt krijgen. Wie een zwaar beroep uitoefent, krijgt extra punten. Op het einde van een loopbaan worden de punten dan omgezet in een bedrag.  Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine wil dit systeem invoeren vanaf 2025.

De vakbonden en werkgevers raken het echter maar niet eens. De vakbonden zijn resoluut tegen en weigeren volgens de werkgevers elke discussie omtrent het thema. Volgens de bonden zal dit systeem leiden tot onzekerheid over de pensioenleeftijd en het exacte pensioenbedrag.

De werkgevers reageren eerder genuanceerd. Zij zijn voor een pensioen met punten, maar enkel als dat goed wordt ingevuld. Zij benadrukken dat het pensioensysteem in de toekomst vooral betaalbaar moet blijven. "Zo moet er in de toekomst bijvoorbeeld rekening worden gehouden met de verhouding tussen actieven en niet-actieven", legt Caroline Deiteren van de Unizo-studiedienst uit. "Ook moet langer werken aangemoedigd blijven."

Gezien de bonden en de werkgevers het maar niet eens raken, zal de federale regering het pensioendossier overnemen. Zij zullen ook een beslissing nemen over het pensioendossier inzake zware beroepen. Daarover wordt normaal deze week een beslissing genomen.