Alexander De Croo krijgt dringende vraag: "Roep het Overlegcomité samen!"

door: STS
Alexander De Croo
Afbeelding bron: Photonews

Het aantal ingenomen bedden op intensieve zorgen stijgt dermate snel, dat er dringend een nieuw Overlegcomité moet komen. Dat vindt Rik Van de Walle, rector aan de UGent.

Op Twitter lanceert Van de Walle een duidelijke oproep richting de politiek: er moet strenger ingegrepen worden, om de situatie in de ziekenhuizen onder controle te krijgen.

"Mijnheer de premier, roep het Overlegcomité alstublieft samen", luidt de boodschap. Van de Walle richt zich verder tot minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke en coronacommissaris Pedro Facon.

"Vice-eersteminister Vandenbroucke, commissaris Facon, leg het nóg eens uit alstublieft, tot ze inzien wat niet te ontkennen is: dit gaat fout - er moet dringend worden ingegrepen."