Bedenkingen bij pandemiewet: "Maatregelen hebben ons in slaap gewiegd”

door: BVDO
Afbeelding bron: Photonews

Koen Geens (CD&V) is voorstander van een pandemiewet die een juridisch kader moet bieden voor de verschillende beperkende maatregelen waartoe de regering heeft besloten, maar roept toch op tot waakzaamheid.

Met de komst van de pandemiewet moet er een meer wettelijke basis komen voor alle maatregelen die de regering tijdens de coronacrisis nam. Nu is alles nog geregeld via ministeriële besluiten. "Het voordeel van de wet is dat het volk wordt gehoord over de zaak. Een openbaar debat over dit soort maatregelen is de moeite waard. Een specifieke wet is noodzakelijk, al was het maar om een openbaar debat in het parlement mogelijk te maken”, zegt Koen Geens (CD&V) bij LN24.

Uiteindelijk viel het protest tegen de maatregelen in ons land nog behoorlijk mee, vooral vanuit het standpunt dat de gezondheid het belangrijkste is. “Ik denk dat wij allen in slaap gewiegd zijn door de noodzaak aan maatregelen, door de paniek en door het feit dat het belangrijkste dat op het spel staat, namelijk de volksgezondheid, ook ons persoonlijk leven is.”

De voormalige minister van Justitie heeft zijn bedenkingen bij het aspect van de privacy. "Met de snelheid die we in acht moesten nemen voor het traceren van contacten, sluit ik niet uit dat er een voorzorgsmaatregel zou kunnen geweest zijn die niet genomen is. Het is niet omdat het voor de volksgezondheid is, dat we soepeler moeten zijn dan voor andere zaken, zoals onze veiligheid.”