Expert haalt fel uit naar Vivaldi: "Echt absurd dat ze zich daarvoor op de borst kloppen"

door: STS
regering De Croo - Vivaldi
Afbeelding bron: Photonews

Stijn Baert, professor Arbeidseconomie aan de UGent, heeft online felle kritiek geuit op het beleid van de regering-De Croo.

"De federale regering beloofde stappen te zetten richting een werkzaamheidsgraad van 80%, om de sociale zekerheid betaalbaar te houden", schrijft Baert op Twitter.

"En die regering kan nu niet eens tegen de Europese deadline pensioenplannen indienen die budgettair gewoon status quo zijn. Zelfs stilstaan is niet haalbaar, enkel achteruitgaan."

"Dat Vivaldi zich op de borst klopt voor 100.000 jobs in 2022 is echt absurd", gaat Baert verder. "Er is geen enkele geloofwaardige maatregel genomen die daar serieus aan zou bijgedragen hebben."

"Sinds de start van Vivaldi is de achterstand op het EU-gemiddelde qua werkzaamheidsgraad vergroot, niet verkleind."