"Frank Vandenbroucke moet begrijpen dat hij niet de eerste minister is"

door: MRO
Frank Vandenbroucke - Alexander De Croo
Afbeelding bron: Photonews

Denis Ducarme (MR), voormalig minister van Zelfstandigen, heeft in een interview met La Libre fors uitgehaald naar minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit).

Denis Ducarme is het niet eens met de harde lijn die Frank Vandenbroucke bewandelt om het coronavirus te bedwingen. Volgens Ducarme is er een groot verschil tussen de Nationale Veiligheidsraad en het Overlegcomité.

Volgens Ducarme drong bij de Nationale Veiligheidsraad het besef door van de noodzaak om te leren leven met het virus. "Er werd toen gesproken over een verschuiving van crisisbeheer naar risicobeheer."

"Het lijkt erop dat het duo Vandenbroucke-De Croo dit al een paar maanden is vergeten", aldus Ducarme in La Libre. "Het is duidelijk dat het gezondheidsaspect niet het enige aspect is, ook al is dat het belangrijkste."

"Er moet rekening worden gehouden met sociale, economische en psychologische aspecten. Je moet een beetje creatiever zijn. Het is een kwestie van aan de slag gaan, in plaats van deze noodzakelijke vooruitgang als vergezocht te bestempelen. Frank Vandenbroucke moet begrijpen dat hij niet de eerste minister is."