Kamerlid Nahima Lanjri (CD&V) erg boos: “Ze maken arme mensen blij met een dode mus"

door: PMN
Afbeelding bron: Photonews

Kamerlid Nahima Lanjri (CD&V) is niet te spreken over de tijdelijke huurpremies die steden en gemeenten voorlopig geven. Dat laat ze weten in een persbericht.

Mensen die het momenteel moeilijk hebben recht op een huurpremie. Maar dat extra geld wordt meteen weer afgenomen door die premie af te trekken van het leefloon.

Het gaat om gezinnen die het moeilijk hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. “Het kan niet dat kwetsbare mensen die tijdens de coronacrisis een huurpremie ontvangen, hun leefloon zien dalen”, geeft Lanjri uitleg.

“Met de ene hand wordt extra steun aangeboden in deze moeilijke periode om die dan vervolgens met een andere hand weer weg te nemen. Het doel van deze premies is net om mensen tegen armoede te beschermen.”

“Of de huisvestingpremies nu worden aangereikt door de gewesten, door OCMW’s of door de steden en gemeenten mag dan ook geen verschil maken,” benadrukt Lanjri. “Ik drong er bij de minister op aan om een einde te maken aan deze ongelijkheid.”

En Lanjri kreeg ook al een antwoord van de bevoegde minister Lalieux. Zij laat weten dat ze aan een oplossing werkt. De minister zal weldra het KB van 11 juni 2020 wijzigen zodat de tijdelijke huurpremies die tijdens de coronacrisis aan kwetsbare personen ter beschikking worden gesteld, in geen enkel geval worden meegeteld in de berekening van het leefloon.