CD&V komt met opvallend voorstel op de proppen: “Zo kan iedereen meer pensioen krijgen”

door: PMN
Afbeelding bron: Photonews
De partijen zoeken naar een manier om een minimumpensioen van 1.500 euro in te voeren. Bij CD&V leggen ze alvast een voorstel op tafel.

CD&V-Kamerlid Nahima Lanjri pleit voor een aanvullend verplicht pensioen. Ze baseert zich op het model dat het Verenigd Koninkrijk heeft. 

Concreet wil ze, in overleg met de sociale partners, dat een verplichte bijdrage van minstens 3 procent van het brutoloon naar een aanvullend pensioenplan gaat. “Eerst bij de grootste werkgevers, daarna bij alle werkgevers”, legt Lanjri uit in Het Nieuwsblad.

Uit onderzoek is gebleken dat zo'n bijdrage op een brutojaarloon van 50.000 euro goed is voor een bonus van 9,01 procent bij pensionering. “Helaas kan vandaag nog niet iedereen genieten van die tweede pensioenpijler”, zegt Lanjri. “En zelfs als er een aanvullend pensioen wordt opgebouwd, dan blijken de bijdragen te laag.” 

Het kamerlid van CD&V wil ook het wettelijk pensioen versterken door indexering. “En door meer middelen te halen uit de welvaartsenveloppe, het mechanisme om de sociale uitkeringen te koppelen aan de welvaart.”