Veel Belgen lopen uitkering van gemiddeld 1.553 euro mis: "Mensen weten niet dat dit bestaat"

door: MRO
Afbeelding bron: Photonews

Veel mensen weten niet dat ze recht hebben op een uitkering die in 2022 gemiddeld 1.553 euro bruto per maand bedroeg. Het gaat om de overgangsuitkering en Nahima Lanjiri (cd&v) wil mensen automatisch verwittigen wanneer ze hier recht op hebben.

Wie jonger is dan 49 en zijn partner verliest, heeft recht op een overgangsuitkering (wie ouder is op een overlevingspensioen). De overgangsuitkering is tijdelijk. Afhankelijk van de kinderlast ontvangt men die uitkering tussen de 18 en 48 maanden. De overgangsuitkering moet wel binnen de 12 maanden na het overlijden aangevraagd zijn.

Uit onderzoek van de ad hoc Pensioencommissie blijkt dat heel wat mensen die overgangsuitkering niet opnemen. 9 op 10 uitkeringen daarvan worden opgevraagd door vrouwen, wat niet strookt met de realiteit.

"We moeten er absoluut voor zorgen dat iedereen die recht heeft op een uitkering die ook krijgt", zegt Nahima Lanjri. "Het gaat hier immers om aanzienlijke steun voor wie er plots alleen voor staat."

De gemiddelde overgangsuitkering was in 2022 1.553 euro bruto per maand. "Wie de uitkering niet opvraagt, loopt dus veel ondersteuning mis."

Vooral mannen lopen de uitkering mis

Het probleem is het grootste bij de mannen, want 9 op 10 begunstigden van een overgangsuitkering in de leeftijdscategorie 20-49 zijn vrouwen. Dus slechts 1 op de 10 aanvragers is een man, terwijl de verschillen in sterftecijfers tussen mannen en vrouwen veel minder groot zijn.

Vrouwen vertegenwoordigen ongeveer 4 op 10 van de sterftegevallen in dezelfde leeftijdscategorie, dus zouden er ongeveer 4 op 10 mannen een overgangsuitkering moeten aanvragen. 1 op 10 is met zekerheid een ondervertegenwoordiging. "En uit de cijfers blijkt dat helaas veel te veel mensen die uitkering vandaag mislopen, vooral mannen."