Minister van Financiën heeft goed nieuws voor de lagere inkomens

door: STS
Vincent Van Peteghem
Afbeelding bron: Photonews

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) heeft goed nieuws voor mensen met een lager inkomen.

Zo zal de Bijzondere Bijdrage Sociale Zekerheid worden afgeschaft. Dat heeft de federale regering beslist.

Deze bijdrage kwam de koopkracht van mensen met een lager inkomen niet ten goede. De bijdrage zal gefaseerd uitdoven, tot ze in 2028 helemaal verdwenen is.

"Vandaag betaalt iemand die een heel jaar aan het minimumloon werkt 4,75 euro per maand, maar bij 100 euro opslag van het brutoloon stijgt de bijdrage naar 12,6 euro per maand. Dat betekent een bijdrage van 152 euro op jaarbasis, méér dan 1 maand bruto loonopslag. Meer en harder werken wordt zo enorm ontmoedigd", verklaarde Van Peteghem aan de VRT.

Download nu de gratis app van Redactie24