Nieuwe regels rond garantie op producten: Eva De Bleeker legt ze uit

door: STS
Eva De Bleeker
Afbeelding bron: Photonews

Het parlement heeft nieuwe regels goedgekeurd inzake de garantie op producten. De nieuwe regels, die vanaf 1 juni van kracht worden, moeten de consument beter beschermen.

"Op alle nieuw aangekochte producten zal een garantieperiode van twee jaar gelden", stelt staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker (Open Vld).

"Consumenten die binnen die periode een gebrek vaststellen, hebben recht op reparatie of vervanging van het product. Is dat niet mogelijk, dan moet de consument vergoed worden."

"Consumenten zullen gedurende de volledige garantietermijn van twee jaar niet meer zelf moeten bewijzen dat het defect van een product al aanwezig was bij de aankoop ervan."

"De verkoper moet zelf het tegendeel kunnen aantonen en moet bewijs leveren dat het defect is ontstaan bij de consument. Onder de oude regels was dit uitsluitend zo tijdens slechts de eerste 6 maanden. Dit zorgde vaak voor verwarring bij de consument."

Tweedehands

"Ook voor tweedehandsgoederen zal een wettelijke periode van twee jaar gelden. Die periode kan echter wel contractueel worden teruggebracht op voorwaarde dat de verkoper de consument daarover op duidelijke en ondubbelzinnige wijze informeert. Maar ook dan hebben consumenten minimaal 1 jaar garantierecht."

Streaming

"De garantieregels zullen voortaan ook van toepassing zijn op goederen met digitale elementen (zoals aangesloten smartwatches), de levering van digitale inhoud (bv. video’s, audio-opnames, toepassingen, videospelen, enz.), digitale diensten (video on demand, streaming, opslag in de cloud, enz.) en de levering van digitale inhoud op een materiële gegevensdrager (dvd, cd, USB-sticks, enz.)."

Levende dieren

Levende dieren vormen een uitzondering. "Zij zijn immers geen consumptiegoederen zoals alle andere. De verkoop van een computer of een auto kan niet op dezelfde wijze worden behandeld als die van een kat of een paard. Om zowel de consument als het dier te beschermen bij een aankoop, zullen hiervoor binnenkort specifieke en relevante garantieregels worden voorgesteld."