Pijnlijke vaststelling: "Zij worden buitensporig fiscaal benadeeld, en het wordt nu nog erger"

door: STS

Politicoloog Dave Sinardet merkt op dat het begrotingsakkoord van de regering-De Croo vervelende gevolgen heeft voor alleenstaanden.

"Een taboe dat overeind blijft en zelfs nog versterkt wordt, is dat van de buitensporige fiscale benadeling van alleenstaanden", stelt Sinardet op Twitter.

"Alleenstaanden gaan er in verhouding met koppels (met kinderen) nog verder op achteruit, terwijl zij al nergens zwaarder belast worden dan in België."

De geleidelijke afschaffing van de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid vergroot de kloof tussen alleenstaanden en gezinnen nog, vreest Sinardet.

"Dat is op zich een logische manier om belasting op arbeid te verlagen. Maar ook één die minder voordeel oplevert voor alleenwoners met een laag inkomen, wat de al grote fiscale benadeling van die groep ten opzichte van samenwoners (ongewild) versterkt."

"Moest de politieke wil bestaan zijn er nochtans simpele manieren om de fiscale benadeling van die groep, die het financieel al moeilijker heeft, te corrigeren. Men kan bijvoorbeeld het huwelijksquotiënt verminderen of afschaffen en met die middelen de belastingvrije som optrekken voor iedereen."

Download nu de gratis app van Redactie24