Rik Torfs over het coronabeleid: “Op dit moment is de lijn Vandenbroucke/Van Ranst aan zet”

door: WVDS
Afbeelding bron: Photonews

De regering-De Croo heeft drastisch ingegrepen met een tweede lockdown. Van versoepelingen is nog geen sprake, maar Rik Torfs, voormalig rector van de KU Leuven, benadrukt dat de regering op korte termijn nog cruciale beslissingen zal moeten nemen.

“Ik wil nog geen oordeel vellen over het coronabeleid van de regering. Het is duidelijk dat de strenge virologische aanpak, de lijn Vandenbroucke/Van Ranst zeg maar, op dit moment aan zet is. Maar op een gegeven moment zullen hoe dan ook andere elementen prominenter op de voorgrond moeten komen”, stelt Rik Torfs bij Redactie24.

“Ik denk daarbij aan het psychisch welbevinden van mensen en vooral ouderen en jongeren, het onderwijs en vooral het lot van de allerzwaksten. Ik denk ook aan de economie en op de eerste plaats de positie van kleine zelfstandigen tegenover de multinationals die garen uit de crisis spinnen.”

“Dan zijn er ook nog randvoorwaarden en beleidsinitiatieven die meer aandacht verdienen: betere tracing, betere verluchting van gebouwen, grotere helderheid over het oorzakelijk verband tussen bepaalde, zeer concrete overheidsmaatregelen en de verspreiding van het virus. Diepere vragen die minder mediageniek zijn moeten continu worden gesteld.”