Sammy Mahdi woest na wat minderjarige vluchtelingen overkomt: "Dat aanvaard ik niet"

door: STS
Sammy Mahdi
Afbeelding bron: Photonews

Een aantal niet-begeleide minderjarige vluchtelingen en migranten werden woensdagochtend geweigerd toen ze opvang vroegen. Dat vindt Sammy Mahdi niet kunnen.

Het tekort aan plaatsen in de asielopvang zorgde ervoor dat negen jongeren niet binnengelaten werden toen ze zich aanmeldden aan het Klein Kasteeltje in Brussel. Het zou gaan om kinderen tussen 15 en 17 jaar oud.

"Ik heb uitdrukkelijk gevraagd aan Fedasil om alle minderjarigen die zich melden op te vangen", laat staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) weten.

"Dat minderjarigen niet opgevangen worden, aanvaard ik niet. Ik zal erop toezien dat dit gerespecteerd wordt."

"De realiteit is dat Fedasil de laatste maanden geconfronteerd wordt met een zeer grote stijging van het aantal niet-begeleide minderjarigen dat zich bij hen aanmeldt."

Leeftijd

Mahdi pleit ervoor om de leeftijdstesten, waarbij gekeken wordt of het werkelijk om minderjarigen gaat, te versnellen.

"Het gaat niet op om mensen te moeten opvangen op een plaats van een minderjarige als blijkt dat ongeveer 35 procent van de verklaarde minderjarigen toch meerderjarig is."

"Die leeftijdstesten moeten véél sneller gebeuren, dat vragen mijn diensten al maanden. Dat is ook in het belang van de echte minderjarigen."

Vincent Van Quickenborne

"Ik dring dan ook nog eens aan bij minister van Justitie Vincent Van Quickenborne dat hij dringend investeert in de Dienst Voogdij om de leeftijdstesten te versnellen. Als er meer instroom is, dan volgen er automatisch ook meer tests", aldus Mahdi.