"Stop de verplichte Vlaamse miljoenensubsidies aan kerkfabrieken"

door: STS
Maurits Vande Reyde
Afbeelding bron: Photonews

"Stop de verplichte Vlaamse miljoenensubsidies van steden en gemeenten aan kerkfabrieken." Dat zegt Vlaams Parlementslid Maurits Vande Reyde (Open Vld).

Vlaamse gemeenten en steden pasten in 2020 127 miljoen euro bij voor de investeringen van kerkfabrieken. Zij zijn verplicht om bij te springen in de tekorten van de kerkfabrieken.

"Bij grote en kleine renovaties van kerkgebouwen, kapelletjes enzovoorts moeten lokale besturen dus verplicht hun portemonnee opentrekken", stelt Maurits Vande Reyde.

"In 2017 bedroegen al die tussenkomsten nog 68 miljoen euro. Drie jaar later is dat gestegen tot 127 miljoen euro; met meer dan 80 procent dus. Niet zelden gaat het om investeringen in kerken die nog amper gebruikt worden."

"Daarbovenop moeten lokale besturen ook bijspringen in de woningen van geestelijken en zijn religieuze eigendommen vrijgesteld van onroerende voorheffing. Deze bedragen zijn niet verrekend in de bijdrage aan de kerkfabrieken."

In totaal geeft de Vlaamse overheid over alle beleidsdomeinen heen ongeveer 450 miljoen euro uit aan religie. Dat is zo'n 75 euro per Vlaming, zo blijkt nog uit cijfers van Vande Reyde.