Vlaams Belang geschokt door ontdekking: "Vlaanderen weer misbruikt als financiële melkkoe"

door: STS
Afbeelding bron: Photonews

Vlaams Belang is misnoegd omdat volgens de berekeningen van de partij Wallonië per inwoner meer uitkeringen voor beroepsziektes krijgt dan Vlaanderen.

"Walen krijgen per capita meer dan het dubbele aan uitkeringen voor beroepsziektes dan Vlamingen", stelt Vlaams Belang-fractievoorzitter in de Kamer Barbara Pas, die de cijfers opvroeg bij minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld).

"In 2019 vloeide er 67.211.986 euro aan vergoedingen voor beroepsziekten naar Vlaanderen, tegenover 87.965.689 euro naar Wallonië. Per capita krijgt de Vlaming dus gemiddeld 10,20 euro, tegenover 24,20 euro per Waal. Vergoedingen aan rechthebbenden ingevolge het overlijden van een betrokkene gingen evenzeer grotendeels naar het zuiden van het land: 21.539.142 euro voor Wallonië tegenover 17.654.461 euro naar Vlaanderen, of per capita respectievelijk 5,93 euro en 2,68 euro."

"Op alle mogelijke manieren wordt Vlaanderen misbruikt als financiële melkkoe voor het armlastige Wallonië", zegt Pas. "De cijfers tonen het keer op keer: Vlaanderen rendeert, terwijl Wallonië spendeert. Hoog tijd voor de Vlamingen om hun lot en hun centen eindelijk in eigen handen te nemen."