Voorzitter PVDA onderneemt actie in zaak-El Kaouakibi: "Duidelijk politieke verantwoordelijkheid"

door: MRO
Sihame El Kaouakibi
Afbeelding bron: Photonews

Peter Mertens, voorzitter van de PVDA en gemeenteraadslid in Antwerpen, kon de audit inkijken over de zaak-El Kaouakibi. Voor hem is het duidelijk dat er sprake is van politieke verantwoordelijkheid.

"Uit de audit blijkt duidelijk dat er een politieke verantwoordelijkheid is, dit is géén kwestie van de ambtenarij", zegt Peter Mertens.

"Het college van burgemeester en schepenen besliste om net voor de verkiezingen van 2018 nog eens rap 1,2 miljoen euro extra aan de vzw Lets Go Urban te schenken, en dat zonder enige echte controle. Dat is niet normaal."

Vrijdag al besliste de linkse partij klacht in te dienen bij het Integriteitsbureau van de stad Antwerpen. "Nu we de audit hebben ingezien, blijkt dat er veel meer aan de hand is. Daarom vragen wij een onafhankelijke audit op elk niveau: district, Antwerpen stad, Vlaams, Brussels en Federaal. De beste instelling om dat allemaal te centraliseren is het Rekenhof", verduidelijkt de voorzitter van de PVDA.

"De vzw van mevrouw El Kaouakibi kreeg enorme subsidies van al die verschillende niveaus. Daarom gaan wij met een klacht naar het Rekenhof."

"Dat heeft twee grote voordelen. Ten eerste is het Rekenhof een onafhankelijke instelling, wat het risico op politieke inmenging in het onderzoek vermindert. Ten tweede heeft het specifiek de opdracht om de goede besteding van overheidsgelden te controleren, en dat op alle niveaus."

Zij kunnen ook de bevindingen uit de lokale niveaus meenemen. Zo wordt het onderzoek beter gecentraliseerd. Dat is nodig als we een overzicht willen van hoe diep de fraude gaat, en welke politieke instanties er bij betrokken zijn", besluit Peter Mertens.