Er is slecht nieuws over onze koopkracht: "En deze mensen hebben het meest te lijden eronder"

door: STS
supermarkt
Afbeelding bron: Shutterstock.com

De jaarlijkse consumentenbarometer van Test Aankoop toont een zorgwekkend beeld: hij geeft aan dat gezinnen aan koopkracht verliezen.

"Sinds 2018 meten wij jaarlijks het vermogen van gezinnen om aan hun uitgaven te voldoen, in zes domeinen: huisvesting, gezondheid, voeding, mobiliteit, vrije tijd en onderwijs", zegt Test Aankoop.

"Voor het tweede jaar op rij zien we de algemene index dalen, wat betekent dat huishoudens het moeilijker hebben om hun uitgaven te betalen."

"De belangrijkste sectoren waar huishoudens in 2022 financiële problemen ondervonden waren voedsel (+7% in vergelijking met 2021), huisvesting (+6,1%) en mobiliteit (+4,0%)."

"De uitgaven die volgens huishoudens in 2022 het moeilijkst te betalen waren, zijn elektriciteit, gas en water (+9,6%), boodschappen (+9,5%), vlees en vis (+8,6%) en dag- of weekenduitstapjes (+7%)."

Financiële problemen

"We stellen ook vast dat het aantal huishoudens dat zware financiële problemen heeft, opnieuw gestegen is tussen 2021 en 2022: in 2020 was dat nog 3,3%, in 2021 al 4,7% en in 2022 5,4%."

"Wat ons ook verontrust, is dat het aantal gezinnen met enkele financiële problemen ook gestegen is, naar 53,3% (+4,3% in vergelijking met 2021). Het aandeel gezinnen zonder financiële problemen daalde naar 41,9%."

"Uit onze barometer blijkt dat de huidige crisis de ongelijkheden verder heeft versterkt: de gezinnen die het meest te lijden hebben onder de dalende koopkracht zijn eenoudergezinnen, gezinnen waarvan een lid zijn job heeft verloren en gezinnen uit Brussel", zegt woordvoerder Laura Clays.