Belangrijke veranderingen in de wegcode op komst: dit wijzigt voor voetgangers

door: MRO
verkeer zebrapad
Afbeelding bron: pexels

Begin juni werd bekendgemaakt dat de wegcode hervormd wordt. De modernisering van de verkeersregels moet bijdragen tot meer verkeersveiligheid voor alle weggebruikers. Er komen enkele belangrijke veranderingen aan voor voetgangers.

De vernieuwde wegcode zal makkelijker te lezen zijn en treedt in werking op 1 september 2026. Voor voetgangers komen er enkele veranderingen aan.

Zo mogen voetgangers een kruispunt diagonaal oversteken waar er een verkeersbord staat 'vierkant groen voor voetgangers'.

verkeersbord diagonaal oversteken

Er wordt ook ingegrepen voor de veiligheid en het comfort van voetgangers. Wie een tweewieler parkeert (fiets, bromfiets, motorfiets) op een trottoir moet altijd 1,5 meter vrije doorgang laten voor de voetgangers.

Daarnaast moet de afstand tussen een bewegend voertuig en een voetganger minstens 1 meter zijn en 1,5 meter buiten de bebouwde kom. Dit geldt voor alle voertuigen.