Politie en Bart De Wever streng voor deze bestuurders: "Asociaal wat ze deden"

door: STS
Auto - takelen
Afbeelding bron: Politie Antwerpen

De Antwerpse politie heeft een controleactie gehouden tegen het misbruik van parkeerplaatsen en parkeerkaarten voor gehandicapten.

Het was de mobiele eenheid die de actie donderdag hield. Er werd specifiek gecontroleerd tegen het misbruik van parkeerkaarten voor personen met een handicap en parkeerplaatsen die voorbehouden zijn voor personen met een handicap.

Tijdens de actie werden 41 inbreuken vastgesteld, verspreid over het hele Antwerpse grondgebied. 35 bestuurders parkeerden onrechtmatig op een parkeerplaats voor personen met een handicap. Zes personen maakten misbruik van een parkeerkaart voor personen met een handicap. Elf voertuigen van overtreders werden getakeld. Van drie bestuurders werd het rijbewijs onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken.

Bart De Wever

"Het misbruiken van een parkeerkaart voor personen met een handicap, of het innemen van een parkeerplaats voor personen met een handicap voor persoonlijk gemak of geldgewin is bijzonder asociaal", zegt de Antwerpse burgemeester Bart De Wever. "In de zomer van 2018 mocht Antwerpen de spits afbijten om dit misbruik met behulp van een digitale toepassing beter aan te pakken door politie en parkeerwachters. Doelgerichte acties blijven echter nodig om een breed signaal te geven dat zulk asociaal gedrag hier niet thuis hoort."