Artsen slaan alarm: "Regering slaat de bal mis, zo gaan we het virus niet verslaan"

door: STS
Frank Vandenbroucke - Alexander De Croo
Afbeelding bron: Photonews

Uit een nieuwe studie van Geneeskunde voor het Volk (GVHV) komt de werkvloer opnieuw naar voren als belangrijke motor van de epidemie, zo meldt PVDA. "Een beleid dat alleen inzet op verplicht telewerk zal daar volgens de huisartsen van GVHV nauwelijks of geen verandering in brengen."

"Als je kijkt naar de mensen die op de werkvloer besmet raken, dan zie je dat het bijna uitsluitend gaat om beroepen die je onmogelijk van thuis uit kunt uitoefenen. Zolang je geen maatregelen neemt om ook daar besmettingen te voorkomen én aan te pakken, zullen we het virus op de werkvloer niet klein krijgen", zegt Sofie Merckx, huisarts en federaal volksvertegenwoordiger voor de PVDA.

"Als de regering aankondigt dat ze de besmettingen op de werkvloer wenst terug te dringen door de controles op het verplicht telewerk te verscherpen, dan slaat men de bal toch voor een groot stuk mis", stelt Sofie Merckx.

De PVDA pleit voor bijkomende maatregelen om het virus op de werkvloer klein te krijgen. "Men moet er in de eerste plaats alles aan doen om besmettingen te voorkomen. Daarvoor moet het werk zelf maximaal aangepast worden. Ik denk dan aan meer pauzes, een lager werkritme, het herinrichten van de werkplaats. Voor ons moeten de Comités voor preventie en bescherming op het werk hier verplicht bij betrokken worden."

Testbeleid

"Daarnaast zijn duidelijke en dwingende procedures nodig in geval van een clusterbesmetting in een bedrijf. Zodra een werknemer met symptomen opduikt of een besmetting voorvalt, telt elk uur. Nu gaat vaak veel tijd verloren en stuurt men de werknemer naar huis zonder maatregelen te nemen."

"Wij vragen dat werk gemaakt wordt van een ambitieus testbeleid, in geval van uitbraken maar zeker ook preventief op plaatsen waar mensen fysiek moeten samenwerken."