“Bewoners van woonzorgcentra moeten ten allen tijde bezoek kunnen ontvangen”

door: BVDO
Afbeelding bron: Photonews

In de commissie Welzijn stond vandaag de opvolging van de aanbevelingen uit de coronacommissie op de agenda. Dat bewoners van woonzorgcentra nooit meer afgesloten mogen zijn van de buitenwereld, was één van die concrete aanbevelingen. 

“Toch grijpen woonzorgcentra nog steeds naar de tool van het bezoekverbod. Het bezoekverbod tijdens de eerste golf was er omdat er in maart onvoldoende beschermingsmateriaal was. Nu is het een andere situatie”, zegt parlementslid Katrien Schryvers (CD&V). 

“De impact op het welzijn van de bewoners is echter enorm groot. Daarom vind ik zo’n bezoekverbod, zelfs al is het maar tijdelijk, disproportioneel. Het mag ook niet dat bewoners in angst leven over een mogelijk nieuw bezoekverbod als er een besmetting zou worden vastgesteld.” 

“Vandaag zitten we in een heel andere situatie dan in maart, toen een algemeen bezoekverbod werd ingesteld. Nu is er een stock aan beschermingsmateriaal en via preventieve tests bij personeel slagen woonzorgcentra er beter in om het virus buiten te houden.”