Is die Indiase variant werkelijk meer besmettelijk? Steven Van Gucht antwoordt

door: MRO
Steven Van Gucht
Afbeelding bron: Photonews

De Indiase variant is in ons land en dus steken heel wat vragen de kop op. Marc Van Ranst vertelde eerder dat hij ervan uitging dat die Indiase variant meer besmettelijk is, maar volgens Steven Van Gucht is dat nog helemaal niet zeker.

"Het enige dat nu nog open ligt is of die Indiase variant nu besmettelijker is of niet. Dat wordt vaak als een waarheid aangenomen, maar dat is helemaal niet zo. Het wetenschappelijk debat ligt nog volledig open", vertelt Steven Van Gucht daarover tijdens de persconferentie van het Crisiscentrum.

Hij gaat wel akkoord met tal van andere experten die stellen dat het belangrijk is om die variant zoveel mogelijk buiten België te houden.

"Uit voorzorgsprincipe denk ik wel dat het goed is dat we die variant buiten houden. Er zijn veel zaken onzeker en het duurt een hele tijd vooraleer je zekerheid kan creëren. Het is dus beter om zulke varianten en onbekende factoren buiten de grenzen te houden."