Geert Molenberghs over besmette kinderen: "Met de deltavariant is dat nu anders dan voorheen"

door: WVDS
Afbeelding bron: Photonews

Professor Geert Molenberghs (KU Leuven en UHasselt) wijst erop dat de deltavariant veel besmettelijker is dat kinderen het virus makkelijk doorgeven aan onder meer hun ouders en grootouders. Daarom pleit hij voor de nodige voorzichtigheid.

“De discussie over scholen is een heel moeilijke discussie. Wij hebben gepleit om mondmaskers te gebruiken in de lagere scholen", vertelt biostatisticus Geert Molenberghs aan Redactie24.

“Als je dat puur epidemiologisch bekijkt, zou het zinvol geweest zijn om mondmaskers op te zetten in 3de, 4de, 5de en 6de leerjaren. Uiteindelijk gaat men het nu in 5de en 6de jaren toepassen en de kinderen kunnen het in bepaalde omstandigheden nog afzetten.”

“Wanneer men dat nog een beetje rekbaarder interpreteert is die maatregel eigenlijk weg. Daarnaast gaat er bijna niet meer getest worden, want wanneer je bij kinderen van een lagere school vier symptomatische besmettingen hebt dan is heel de klas besmet.”

“Ik vind zelf dat een mondmasker op school een heel eenvoudige maatregel is om van veel hoogrisicocontacten veel laagrisicocontacten te maken. De kans op overdracht is veel kleiner en het testen is gemakkelijker. Er moeten veel minder mensen in quarantaine geplaatst worden en in plaats van een school te sluiten moeten er slechts één of twee leerlingen thuis blijven.”

“In de scholen zit een motor effect en we moeten vermijden dat het hele onderwijssysteem moet sluiten. Maar daar zijn we zeker nog niet aan toe. De cijfers lopen wel hoog op maar de fractie scholen die gesloten is, is nog bijzonder klein.”

Impact op kinderen

“De kinderen gaan normaal niet zwaar ziek worden, maar ze geven het virus wel door en op die manier gaat het virus zich verspreiden bij hun ouders en grootouders. We zien ook meer en meer dat de infectie binnendring in het oudste leeftijdssegment van 65 plus.”

“Het is een mythe om te zeggen: ‘zorg dat de kinderen geen hoogrisicocontact hebben met de oudere generatie, want zo werkt het niet. Zo komen kinderen in contact met hun ouders en wanneer die bijvoorbeeld in een woonzorgcentrum werken of de ouders komen bij de grootouders dan doet het virus soms haasje over van de ene generatie op de andere.”

Deltavariant

“De generaties scheiden gaat gewoon niet. We moeten de viruscirculatie dus in toom houden. In 2020 en ook nu klopt het nog dat kinderen weinig last hebben van het virus wanneer ze besmet worden. Maar door de deltavariant geven kinderen net zoals volwassenen het virus door en dat is verschillend ten opzichte van voorheen.”