Interview: "Eén op zeven Covid-patiënten in ziekenhuis is nu jonger dan 20 jaar"

door: WVDS
Afbeelding bron: Photonews

De meer besmettelijke Deltavariant maakt ons ook wat zieker. Eén op zeven personen die momenteel in het ziekenhuis liggen met Covid is jonger dan 20 jaar. Biostatisticus Geert Molenberghs benadrukt het belang van twee vaccinaties.

"De mensen zeggen nu sneller, en de overheid gaat ook in dezelfde richting, dat de vaccinaties al zeer ver gevorderd zijn. Maar ondertussen moeten we wel opletten, want dat is niet helemaal zo."

"Maar iets meer dan 30 procent van de bevolking is volledig gevaccineerd. Men hoort vaak het cijfer van mensen die één prik hebben gehad. Dat is 70 procent van de 18-plussers. Als je het zo uitdrukt lijkt dat fantastisch veel."

"Maar ik heb nooit naar de 18-plussers alleen maar gekeken, want iemand van 16 en 17 kan ook besmet raken en ook anderen aansteken. Je moet dus echt naar het hele systeem kijken", stelt professor Geert Molenberghs (UHasselt en KULeuven) bij Redactie24.

Belang van dubbele vaccinatie

"We weten met de varianten dat een dubbele vaccinatie wel degelijk belangrijk is. Dus dan zitten we ruwweg nog maar op een derde van de bevolking die de volledige bescherming van de vaccins heeft en dat is niet genoeg om te zeggen dat die variant geen probleem gaat geven. Dat is zeker nog te vroeg."

“Eén vaccinatie is echt onvoldoende voor de varianten. Er heerst vaak het gevoel ‘dat zal stilaan toch ook wel goed zijn’. Nee, er is een groot verschil tussen één en twee prikken en dat is typisch voor de Deltavariant. Eén prik beschermt zeer beperkt, maar met de tweede prik erbij zien we een goede bescherming voor zowel AstraZeneca, Pfizer en Moderna."

"Die tweede prik plus twee weken is wel zeer zeker nodig. Dat is ook waarom er na enige discussie toch voor gekozen is om een certificaat op twee prikken te baseren en niet op één."

Grotere ziektelast

"We weten sinds de Britse variant dat relatief gezien de ziektelast toch wat groter is, dus ook bij jongeren neemt dat wat toe. Niet om te zeggen dat deze variant nu juist de jonge mensen verschrikkelijk hard treft, dat is ook niet helemaal juist. In grote stappen gaan de verschillende varianten: de Wuhanvariant, Britse variant, Deltavariant, telkens voor een wat toegenomen ziektelast zorgen." 

“Relatief gezien komen er nu ook meer jongeren in de kliniek terecht. Als we bijvoorbeeld deze periode gaan kijken wie er gehospitaliseerd wordt, dan zijn 15 procent van de mensen tussen 0 en 20 jaar. Dat betekent één op de zeven mensen die in het hospitaal liggen zijn jonger dan 20 jaar."

"Tussen 20 en 40 is dat maar 7,5 procent dus dat is een stuk minder. De grootste leeftijdsgroep die nu in het hospitaal komt, bijna de helft, is tussen 40 en 60 jaar. Het is totaal niet meer zo dat enkel oudere mensen in het ziekenhuis terecht komen."