Nieuw advies over vaccins: Grote verandering voor vaccinatiestrategie

door: STS
Vaccin
Afbeelding bron: Unsplash

De kans is groot dat België de vaccinatiestrategie gaat aanpassen. De Hoge Gezondheidsraad heeft immers een nieuw advies gegeven hierover.

Dat advies zegt dat het AstraZeneca-vaccin ook voor 55-plussers gebruikt kan worden, meldt VTM. Ook kan er meer tijd gelaten worden tussen de twee inentingen die nodig zijn voor maximale bescherming.

Zo zal de wachttijd tussen twee prikken verlengd worden van 21 naar 35 dagen voor het Pfizer-vaccin. Een en ander zou beteken dat een groter aantal mensen sneller gevaccineerd zal kunnen worden.

Het is nu aan de politiek om te beslissen wat er gebeurt met het advies van de Hoge Gezondheidsraad. Wellicht zal er beslist worden om de vaccinatiestrategie aan te passen.