Regering Wilmès maakt cruciale fout tegenover burgers: “Schip dat doelloos ronddobbert”

door: WVDS
Afbeelding bron: Photonews

De motivatie om de coronamaatregelen nauwgezet op te volgen, verdwijnt bij de Belgen als sneeuw voor de zon. De regering Wilmès heeft dan ook de cruciale fout gemaakt om geen doel voorop te stellen en dat kan mede verklaren waarom er corona-moeheid optreedt.

“We zagen een open brief van huisartsen die oproepen tot het volgen van het gezond verstand. Wij hebben ook al gezegd dat sommige maatregelen over the top zijn. Een mondmasker in een bos dragen heeft virologisch geen meerwaarde”, vertelt Maarten Vansteenkiste, professor motivatiepsychologie (UGent) aan Redactie24.

“Die veralgemeende plicht zonder duidelijke logica heeft ervoor gezorgd dat mensen juist minder verantwoordelijkheid opnemen om zich te houden aan de maatregelen. Het is belangrijk om te blijven uitleggen wanneer iets relevant is.”

“We gaan ook moeten blijven uitleggen wat de positieve impact is van ons goed gedrag op het bezweren van deze crisis en ook welk doel we wensen te bereiken, zodat mensen ook enig perspectief krijgen. Is de doelstelling bijvoorbeeld om tot het aantal besmettingen te komen van voor de tweede golf of lager vooraleer er terug versoepelingen komen?”

Het doel is niet helder

“Vandaag is dat niet duidelijk omdat de Veiligheidsraad geen doel heeft gecommuniceerd. Voor de mensen is het alsof ze op een schip zitten dat doelloos ronddobbert. Op die manier ervaren we minder controle over het bereiken van bepaalde resultaten. Het einddoel, noch de tussendoelen zijn op dit moment helder.”

“We krijgen dan ook het gevoel dat we de speelbal zijn van wat anderen voor ons beslissen. We moeten gewoon blijven doen wat er van ons verwacht wordt, maar of het resultaat oplevert en welke resultaat een mijlpaal vormt om te versoepelen blijft onduidelijk. Daarover kan er beter gecommuniceerd worden.”