Topdokter zeer bezorgd: "Vrees voor oorlogstoestanden"

door: STS
Afbeelding bron: Photonews

Nu het aantal ziekenhuisopnames ten gevolge van corona zienderogen stijgt, neemt ook de druk op het verzorgend personeel weer flink toe.

Met 1.472 patiënten in de ziekenhuizen begint de tweede golf zich ook daar te laten voelen. Het sterk stijgende aantal besmettingen betekent dat er in de nabije toekomst nog veel meer patiënten zullen bijkomen. Nu al worden er patiënten overgebracht van het ene ziekenhuis naar het andere.

Tijdens de eerste golf werden sommige medische ingrepen uitgesteld ten gevolge van corona. Zo ver wil men het deze keer niet laten komen.

"We kunnen de poorten niet opnieuw sluiten voor mensen die andere zorg nodig hebben. Maar als we overrompeld raken, komen we alsnog in oorlogstoestanden terecht", zegt longarts Eva Van Braeckel in Het Laatste Nieuws. Zij is bekend van het programma 'Topdokters'.