Agenten treden coronamaatregelen zelf met de voeten en krijgen een pv

door: MRO
Afbeelding bron: Photonews

Agenten uit de politiezone Brussel West hebben de coronamaatregelen zelf met de voeten getreden. Op sociale media circuleert een foto waarop enkele agenten samen aan tafel rond een gourmetstel zitten te eten. 

In een persbericht laat men weten dat de korpschef een intern onderzoek heeft opgestart waaruit blijkt dat het om personeelsleden van de politiezone Brussel West gaat.

De dienst Individuele Onderzoeken zal nu een grondig onderzoek voeren en er zullen processen-verbaal worden opgesteld tegen de betrokken politiemensen.

De politiezone wenst te benadrukken dat de Covid-maatregelen ook in alle gebouwen dienen nageleefd te worden en dat zowel preventieve -als veiligheidsmaatregelen van kracht zijn.

'Onze politiezone telt meer dan 900 personeelsleden en het is dan ook betreurenswaardig dat de verspreiding van één beeld een impact heeft op de overige personeelsleden.'

De korpschef herinnert eraan dat elke veralgemening, op basis van enkele individuen, ongeacht het domein, nefast is voor onze ganse organisatie. Het personeel blijft de onvoorwaardelijke steun en vertrouwen genieten van de korpschef.

Tags politie