Groen niet te spreken over inburgeringsnota van N-VA: “Dit zal het gevolg zijn van hun voorstellen voor de nieuwkomers”

bron: De Morgen
door: PMN
Afbeelding bron: Photonews
N-VA wil een strengere inburgering invoeren in Vlaanderen. Maar niet alle partijen zijn daar zo tevreden mee.

Zo moeten nieuwelingen verplicht een inburgeringsexamen afleggen. Wie niet slaagt, riskeert een boete. Dat geldt ook voor nieuwkomers die niet binnen de twee jaar een hoger taalniveau bereiken.

Bij Groen zijn ze hier absoluut niet over te spreken. “De voorstellen van N-VA zullen de integratie van nieuwkomers bemoeilijken, terwijl we ze net moeten versterken”, zegt Vlaams Parlementslid An Moerenhout (Groen) in De Morgen. 

"Ze gaan het niveau niet halen"
“Heel wat nieuwkomers zullen het gewenste niveau Nederlands niet kunnen behalen binnen de voorgestelde termijn. Bovendien is er vandaag een tekort aan Nederlandse lessen, zeker ’s avonds en tijdens het weekend, en bestaan er wachtlijsten om deel te nemen aan een inburgeringstraject.”

N-VA wil geen ondersteuning meer bieden aan initiatieven die louter gebaseerd zijn op herkomst of levensbeschouwing, zoals het Minderhedenforum. “Vlaanderen kent een lange traditie in het ondersteunen en stimuleren van een rijk en veelkleurig verenigingsleven. Dat is een kerntaak van de Vlaamse overheid."