Er sterven in ons land meer mensen door medische fouten dan in het verkeer: “En iedereen blijft maar zwijgen”

bron: Het Laatste Nieuws
door: PMN
Er worden in ons land veel medische fouten gemaakt. En het is ook zorgwekkend dat veel incidenten onder de mat worden geveegd.

In ons land sterven er meer mensen door medische fouten en incidenten in het ziekenhuis, dan door het verkeer. Michel Balfort, diensthoofd verloskunde in het AZ Alma in Eeklo en lid van de Nationale Raad van de Orde der Artsen, wil dat er ingegrepen wordt.

“Het is het gevoeligste onderwerp in de sector”, verduidelijkt Balfort in Het Laatste Nieuws. “De problematiek blijft al decennia onder de radar. Maar als we er iets aan willen doen, moeten we dat taboe doorbreken.”

Balfort pleit voor een oprichting van een nationaal meldpunt, zoals dat nu al het geval is bij de luchtvaart. “Als er op een vliegtuig een incident plaatsvindt, dan wordt dat niet alleen intern gemeld en besproken, maar vertrekt er ook een rapport naar een nationaal orgaan. Dat bekijkt of er richtlijnen voor de hele sector verstuurd moeten worden.”

“Op dit moment is er geen uitwisseling van informatie, aangezien iedereen zijn eigen meldsysteem heeft. Als we wel informatie uitwisselen, kunnen we vermijden dat andere ziekenhuizen dezelfde fouten maken."