Experts doen levensbelangrijke oproep aan politie: “Jaarlijks willen 150 mensen hun (ex-)partner vermoorden”

bron: VRT NWS
door: Redactie
Afbeelding bron: pixabay
Experts roepen politie op om sneller in te grijpen bij signalen van partnergeweld. Uit de cijfers is gebleken dat er jaarlijks 150 mensen hun (ex-)partner willen vermoorden.

"De cijfers liggen schrikbarend hoog", zegt Liesbet Stevens, adjunct-directeur van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. "Elk jaar wordt een twintigtal mensen om het leven gebracht door een ex-partner. Met de pogingen tot moord en doodslag erbij komen we aan 150 mensen die het slachtoffer worden van hun ex-partner. En vaak gaat er een lange voorgeschiedenis van stalking en geweld aan vooraf."

Experts geven wel toe dat het onmogelijk is om alle moordpogingen te voorkomen, maar er zijn volgens hen wel signalen wanneer een conflict uit de hand kan lopen. “Is er al geweld geweest, of is er al gedreigd met een wapen? Daar moet zeker rekening mee gehouden worden”, aldus Liesbet Stevens.

"Ondanks alle inspanningen die worden geleverd, slaagt geen enkel land erin om de cijfers van partnergeweld en stalking omlaag te krijgen. Dus pleiten we duidelijk voor snel ingrijpen, en voor een integrale aanpak”, zegt Anne Groenen, van hogeschool UCLL in het VRT-journaal