N-VA ziet gevaarlijk precedent: "Dit is een communautaire bom"

bron: De Standaard
door: Redactie
Afbeelding bron: Photonews
De motie die de drie linkse partijen vorige week indienden, is ontvankelijk verklaard. En dat heeft gevolgen.

SP.A, Groen en PVDA dienden vorige week een motie in om een subsidiestop voor sociaal-culturele verenigingen te voorkomen. N-VA, CD&V en MR wilden 'segregerende' verenigingen die terugplooien op hun etnisch-culturele achtergrond, niet langer subsidiëren. Discriminerend, volgens de linkse partijen, die de 'ideologische alarmbelprocedure' in gang stelden.

De motie werd ontvankelijk verklaard en gaat nu van de Kamer naar de Senaat.

"De linkse oppositie kiest hiermee om de Vlaamse autonomie te beknotten. 75 procent van het Vlaams Parlement ging dit decreet goedkeuren. De tekst is duidelijk niet discriminerend, maar links wil hiermee het beeld van de 'onverdraagzame Vlaming' creëren", zegt N-VA'er Marius Meremans in De Standaard. 

"Franstalige partijen zullen nu mee beslissen over Vlaams beleid, dit is een gevaarlijk precedent, een communautaire bom", aldus Meremans.