Open VLD en N-VA nemen drastisch besluit over asielzoekers in ons land: "Dat gaan we veel strenger maken"

door: Redactie
Afbeelding bron: Photonews
Open Vld spreekt openlijk haar steun uit voor een wetsvoorstel van N-VA. Dat zou de voorwaarden voor gezinshereniging voor erkende vluchtelingen verstrengen.

Het is nog wachten op een federale regering maar ondertussen werkt het Vlaams parlement wel verder. Zo dient N-VA een wetsvoorstel in om de periode waarin asielzoekers aan soepelere voorwaarden hun gezin naar hier kunnen halen te verkorten.

“Tot 12 maanden na hun erkenning zijn ze daarbij vrijgesteld van materiële voorwaarden zoals huisvestiging, bestaansmiddelen en ziekteverzekering”, legt Kamerlid Tim Vandenput (Open Vld) uit op Radio 1. "Die periode willen we terug brengen naar 3 maanden.”

N-VA en Open Vld hopen op die manier het aanzuigeffect te beperken. “Die 12 soepele maanden zijn een belangrijk verkoopsargument voor mensensmokkelaars. Drie maanden ligt meer in lijn met buurlanden zoals Nederland en Duitsland.”