Minister Ben Weyts moet flinke dosis kritiek slikken: "Bezig met ideologie in plaats van degelijk beleid"

door: STS
Afbeelding bron: Photonews
Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts wil dat kleuters via een test bewijzen het Nederlands voldoende onder de knie te hebben, vooraleer ze naar de basisschool mogen gaan. PVDA vindt die oplossing een maat voor niets.

"Kleuters een jaar tegenhouden, lost niets op. Integendeel, het doet meer kwaad dan goed. De leercurve van meertalige kinderen loopt anders dan die van eentalige kinderen. In het begin is hun woordenschat vaak beperkter, in de twee talen. Maar ze halen die achterstand in, want er is plaats genoeg in een kinderhoofd voor twee of meer talen", zegt PVDA-volksvertegenwoordiger Kim De Witte in een persbericht.

"Minister Weyts is niet bezig met wetenschap. Zowat alle wetenschappers zijn het erover eens dat die taaltests contraproductief zijn. Een beleid dat geen rekening houdt met wetenschap, dat heet 'facts-free-politics'. Een taalbad en een taaltest voor kinderen klinkt goed naar de eigen achterban, maar het is ideologie in plaats van degelijk beleid."

Kinderopvang

PVDA wil het probleem anders aanpakken: via een betaalbare kinderopvang, "omdat taalonderricht lang vóór de kleuterklas begint". En via investeringen in leerkrachten en een betere sociale mix van arme en rijke kinderen.