Gevangenisstraffen worden ingekort en veroordeelden krijgen verlengd verlof omwille van coronacrisis

door: MRO
Afbeelding bron: Photonews
Bepaalde gevangenen mogen de gevangenis (tijdelijk) verlaten. Dat maakt minister Koen Geens (CD&V) bekend. Het gaat om een maatregel naar aanleiding van het coronavirus.

Om de humane omstandigheden en het gezondheidsklimaat in de gevangenissen te garanderen zowel voor het personeel als de gedetineerden, zijn enkele maatregelen genomen die er kunnen voor zorgen dat bepaalde veroordeelde gedetineerden met een laag risicoprofiel de gevangenis (tijdelijk) kunnen verlaten.

Het gaat om veroordeelden die een penitentiair verlof reeds goed hebben doorgebracht. Zij kunnen een verlengd verlof krijgen, mits ze bepaalde voorwaarden naleven. 

Ook veroordeelden die tot de risicogroep behoren om ernstige symptomen door het coronavirus te ontwikkelen, kunnen verlof krijgen. 

Voor beide maatregelen geldt dat bepaalde categorieën uitgesloten worden, zoals de seksueel delinquenten, veroordeelden voor terrorisme en veroordeelden met een straf van meer dan 10 jaar. Elk dossier wordt strikt gescreend op mogelijke risico's.

Veroordeelden die op zes maanden van hun strafeinde zijn en dus geen vervroegde invrijheidstelling hebben verkregen, kunnen voor de resterende maanden van hun straf een vrijstelling krijgen mits het naleven van voorwaarden.

Bepaalde uitgaansvergunningen en verloven waarbij de gedetineerden de gevangenis voor een korte periode verlaten, worden nu opgeschort.