Advocaat van uitgewezen asielzoekster in beroep: "Terugkeer is een niet-essentiële verplaatsing"

door: BVDO
Afbeelding bron: Photonews
De advocaat van een vrouw uit Eritrea die het bevel gekregen heeft om het Belgische grondgebied te verlaten, gaat tegen deze beslissing in beroep.

De 34-jarige vrouw uit Eritrea kreeg het bevel om ons land te verlaten. België is van mening dat Nederland het verzoek om internationale bescherming aan de asielzoeker moet behandelen. En dus moet de vrouw tegen zaterdag het Belgische grondgebied verlaten.

De jonge vrouw, die Qatar ontvluchtte omdat ze er het slachtoffer werd van mensenhandel, gaat via haar advociaat in beroep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. De vrouw moet een verklaring ondertekenen dat ze vrijwillig naar Nederland zal terugkeren.

De advocaat roept tijdens de coronacrisis als reden in dat haar verplaatsing niet-essentieel is en dat de uitlevering dus uitgesteld moet worden. "Het is onbegrijpelijk dat mensen worden gevraagd een verklaring van vrijwillige terugkeer te ondertekenen onder de huidige omstandigheden, wanneer heel Europa onderworpen is aan een strikte lockdown, wanneer de grenzen worden gesloten en wanneer wordt gevraagd niet-essentiële reizen te vermijden. Ik ben van mening dat deze uitwijzing moeten worden opgeschort."