VOKA vindt dat regering te weinig komt: “Ze onderschatten welk economisch drama op ons afkomt”

door: PMN
Afbeelding bron: Photonews
De beslissing van de Nationale Veiligheidsraad om bewoners weer toe te laten in de woon - zorgcentra zorgt voor heel wat kritiek. Maar ook de bedrijven zijn niet meer tevreden over de huidige gang van zaken.

Voor Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, is de balans van de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad te mager. Er wordt te veel vooruitgeschoven en er is te weinig perspectief voor zowel de ondernemingen als hun medewerkers. Volgens de ondernemersorganisatie onderschatten de overheden de urgentie om maatregelen te treffen voor het economisch drama dat op ons afkomt. 

"Bijna 9 op 10 bedrijven lijdt omzetverlies, maar toch zijn er week na week meer ondernemingen die de rug willen rechten, die de draad terug willen oppikken. Maar dan is er wel snel perspectief nodig, een routeplan om de economie die nu in lockdown zit, slim en gefaseerd terug open te stellen", vindt Hans Maertens.

Nog twee weken hetzelfde
Uit de recentste enquête van Voka blijkt dat 2 op 3 ondernemingen nu reeds coronaproof kunnen werken en nog eens 2 op de 10 wil nog extra maatregelen treffen om de veiligheid van de medewerkers te garanderen. Voka gaat graag in op de vraag van de regering om samen met de sectoren protocollen voor veilig werk op te stellen. Voka maakt zich ook sterk dat deze guidelines snel in orde kunnen komen en in werking worden gesteld.

"Op enkele aanpassingen na, blijft alles nog minstens twee weken hetzelfde. De gezondheid primeert, dat hebben we steeds gezegd. Maar er is ook nood aan perspectief en een plan. Steeds meer ondernemingen willen terug opstarten en willen hun personeel niet van tijdelijke naar definitieve werkloosheid laten gaan.” 

“Onze ondernemingen hebben al massaal maatregelen getroffen om veilig te kunnen werken. Na de goede overheidsmaatregelen om onze ondernemingen te steunen, zijn er nu maatregelen nodig voor een slimme en gefaseerde heropstart van de economie", vindt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka.

Tags voka