Theo Francken opnieuw niet te spreken over voorstel van Maggie De Block over asielzoekers: “Wereldvreemd”

door: PMN
Afbeelding bron: Photonews
Theo Francken is weer niet te spreken over een voorstel dat Minister van Asiel en Migratie Maggie De Block lanceerde. Francken laat op Twitter zijn ongenoegen blijken.

“Ik suggereerde om asielzoekers die lang in procedure zijn te laten werken om bijvoorbeeld winkelkarretjes te ontsmetten zoals in dat nu al het geval is Nederland. Minister De Block reageerde lacherig en afwijzend. Twee weken later stelt ze zelf voor om asielzoekers al vanaf asielaanvraag te laten werken.”

“Om de economische crisis aan te pakken wil deze federale regering met minister De Block onder andere asielzoekers de kans geven om al vanaf dag 1 na de asielaanvraag te gaan werken. Momenteel is dat pas na 4 maanden in procedure. Voorwaarde is wel dat de werkgever de betrokken asielzoeker moet huisvesten.”

"Wereldvreemd voorstel"
“Wat een wereldvreemd voorstel. Ten eerste zal het ons Belgisch asielsysteem enkel maar nog aantrekkelijker maken en ten tweede zal het malafide werkgevers/huisjesmelkers aantrekken.”

“Dit voorstel heeft geen enkele meerwaarde. Ik blijf bij mijn voorstel dat al ingevoerd werd in Nederland, laat asielzoekers die al langer dan 4 maanden in procedure zitten bijvoorbeeld in de supermarkten werken. Ze hoeven daartoe helemaal niet gehuisvest te worden door de werkgever."